مجموعه تجهیزات ابزار دقیق از قبیل ترمومترها و ابزارهای دماسنجی ، تاکومتر ، استروبوسکوپ ، گازیاب ، ضخامت سنج التراسونیک ، سختی سنج التراسونیک ، نورسنج ، رطوبت سنج ، سرعت سنج هوا ، کیفیت سنج هوا ، تست کشش تسمه ، تست کشش کابل ، لوکس متر و …