مجموعه تجهیزات نگهداری و تعمیرات مبتنی بر پایش وضعیت از قبیل دوربین های ترموگرافی ، ارتعاش سنج ها ، آنالایزرهای ارتعاشات و بالانسر ها ، تجهیزات آنالیز جریان ، آنالیز گاز ، آنالیز صدا و التراسونیک ، ویدئو اسکوپ ، بور اسکوپ ، دوربین کرونا و …