بسیاری از عیوب در صنعت در اولین مراحل خرابی خود ، امواج فراصوت منتشر میکنند . از جمله این عیوب میتوان به نشتی های مخازن تحت فشار یا تحت خلاء ، خوردگی و رسوب در لوله ها و مخازن ، عیوب بیرینگ ها ، عیوب چرخ دنده ها ، نشتی های الکتریکی ، کرونا و قوس الکتریکی و … اشاره کرد . تجهیزات التراسونیک در دو دسته کلی سیستم های آنالوگ و سیستم های دیجیتال با قابلیت شناسایی امواج مکانیکال و Airborne با شناسایی این عیوب میتوانند در اولین مراحل خرابی از رشد آن جلوگیری کرده و از خاموشی های ناخواسته و آسیب ها و خسارت های جدی جلوگیری کنند .