در ماشین آلات دوار که انتقال قدرت از طریق سیستم شفت و کوپلینگ و یا تسمه و پولی انجام میگیرد ، بعضا با مشکل عدم هم محوری یا ناهمراستایی در زمان نصب روبرو هستیم . تنظیم مرکزیت شفت و کوپلینگ در گذشته غالبا توسط ساعت اندیکاتور انجام میگرفت که فرآیندی بسیار زمانگیر بود . با روی کار آمدن سیستم های الایمنت لیزری این مشکل برطرف شد و زمان الاینمنت به میزان چشمگیری کاهش پیدا کرد . در این مجموعه محصولات مختلفی از الایمنت های لیزری ارائه میگردند .