پمپ گریس یا روانکار اتوماتیک ابزاری است برای تزریق اتوماتیک روانکار در بیرینگ بدون نیاز به اپراتور . این دستگاه در ظرفیت های حجمی متفاوت ارائه شده و از مدلهای ساده نیم اتوماتیک تا مدلهای کاملا اتوماتیک و دارای نرم افزار قابل ارائه می باشد .