گرم کن های القائی بیرینگ ، تجهیزاتی هستند که به روش القائی بیرینگ را گرم و منبسط کرده و بدون آسیب رسیدن به بیرینگ و نیاز به استفاده از دستگاه های پرس و … بیرینگ به سادگی بر روی شافت قرار گرفته و پس از رسیدن به دمای محیط بر روی شافت فیت میگردد . همچنین برخی مدلهای سیستم های گرم کن القائی بیرینگ جهت خارج کردن بیرینگ از شافت طراحی شده که با انبساط بیرینگ ، به سادگی بیرینگ از روی شافت خارج میگردد . این دستگاه بعضا برای گرم کردن تجهیزات دیگری مانند چرخ دنده ها و کوپلینگ ها نیز در زمان نصب مورد استفاده قرار میگیرند .