مجموعه کامل ماشین بالانس های هارد بیرینگ و سافت بیرینگ ، نیم اتوماتیک و تمام اتوماتیک با محور افقی