ماژول پردازش دیجیتال بالانس مجموعه پردازشگر و کامپیوتر بوده که جهت ارتقاء ماشین بالانس های مکانیکی قدیمی قابل استفاده می باشد . با استفاده از این ماژول میتوان به سادگی با استفاده از شاسی و سازه ماشین بالانسهای قدیمی ، یک ماشین بالانس نیم اتوماتیک حرفه ای با حساسیت و دقت بالا را در اختیار داشت .