استروبوسکوپ ها ابزاری جهت اندازه گیری فرکانس کاری ماشین و مشاهده برخی عیوب از قبیل ترک در شافت و یا پروانه ها در زمان کار می باشند . به این شکل که با داشتن یک فلش مانند دوربین عکاسی و منطبق کردن سرعت فلش زدن با فرکانس کاری ماشین ، از خطای دید انسان استفاده کرده و باعث میشود تا تجهیز ثابت به نظر بیاید و بنابراین عیوبی مانند ترک های ریز در شفت که در اثر نیروی گریز از مرکز دهان باز میکنند توسط این ابزار با چشم غیر مسلح قابل دیدن می شوند . تز سایر کاربردهای این ابزار میتوان جهت شناسایی لغزش تسمه بر روی پولی و اندازه گیری فرکانس یک ماشین بدون نیاز به برچسب اشاره کرد .