مجموعه دیتالاگر های دما ، رطوبت ، ولتاژ ، جریان ، فشار ، نور ، ایمپالس و … اعم از دیتالاگر های معمول ، دیتا لاگر های وایرلس و مینی دیتا لاگر ها