دستگاه تست کشش کابل جهت اندازه گیری میزان کشش کابل های سیمی آسانسورها ، جرثقیل ها ، دکل ها و …بر حسب نیوتن