با استفاده از تجهیزات آنالیز گازهای قابل احتراق به سادگی خروجی گازهای اگزوز سیستم های صنعتی که در آنها جهت احتراق از سوخت های فسیلی و گاز استفاده می شود ( کوره ها و بویلر ها ) را آنالیز کرده و میزان CO , CO2 و دمای خروجی را اندازه گیری نمایید .