نام استاندارد :

BS ISO 18434

عنوان لاتین :

Condition monitoring and diagnostics of machines - Thermography

عنوان فارسی استاندارد :

پایش وضعیت و عیب یابی ماشین آلات – ترموگرافی

 

چکیده

این بخش از ISO 18431 به معرفی کاربرد ترموگرافی مادون قرمز (IRT) در مورد پایش وضعیت و عیب یابی ماشینری میپردازد. ماشینری شامل شیرها، سیالات و ماشین آلات الکتریکی و همینطور ماشین آلات مربوط به تجهیزات مبدلهای حرارتی می شود. بعلاوه کاربردهای IR مربوط به ارزیابی ویژگیهای ماشین آلات مورد توجه قرار میگیرد. ادامه مطلب

نام استاندارد :

ISO 10816 -3

عنوان لاتین :

Mechanical vibration — Evaluation of
 machine vibration by measurements on
 non-rotating parts

عنوان فارسی :

ارتعاشات مکانیکی – ارزیابی ارتعاشات مکانیکی بوسیله اندازه گیر قسمت های غیر دوار

 

چکیده

ISO 10816 یکی از اسناد اصلی است که احتیاجات عمومی برای ارزیابی ارتعاشات انواع مختلف ماشین آلات هنگامی که اندازه گیری در قسمت های غیر دوار انجام شده است را بیان میکند. این قسمت از ISO 10816 راهنمایی هایی را برای ارزیابی شدت ارتعاشاتی که در بیرینگها ، پدستال ها یا هوزینگ ماشین آلات صنعتی اندازه گیری شده است را ارائه میدهد.