خوردگی نوعی از آسیب های رایج در فلزات است که از گذشته تا کنون بسیاری از مهندسان وصنایع را به چالش کشیده است. در بسیاری از مواقع خوردگی تا زمانی که آسیب جدی به سیستم وارد نشود و یا حادثه و خاموشی ناخواسته ای رخ ندهد قابل شناسایی نیست. از آنجایی که امروزه راه حال های بسیاری جهت شناسایی خوردگی ارائه شده اند، مهندسان به این سمت و سو حرکت میکنند که بهترین روش را برای بازرسی های خوردگی انتخاب کنند تا در مراحل اولیه آسیب، بتوان از ادامه خوردگی جلوگیری کرد.

در این کتاب که در 5 فصل مختلف ارائه شده است به بررسی موضوعات زیر پرداخته می‌شود:

  • خوردگی و هزینه های آن در دنیای مدرن
  • شناسایی خوردگی
  • استراتژی های بازرسی، مدیریت و تعمیرات خوردگی
  • مانیتورینگ خوردگی
  • راهکارهای غیر مخرب

این کتاب در سال 2007 توسط انتشارات Wiley و به قلم Pierre R. Roberge منتشر شده است.