اگر در زمینه طراحی، بهینه سازی، تعمیر و ساخت موتورهای الکتریکی فعالیت دارید ما این اپلیکیشن را به شما پیشنهاد میکنیم. اپلیکیشن Motor Calculator یک اپلیکیشن مخصوص سیستم عامل اندروید است که در مرحله اول اطلاعات فنی موتور مورد نظر از قبیل Voltage, Power, Powerfactor, Efficiency, Start Mode را از کاربر دریافت کرده و سپس دیاگرام شماتیک مدار موتور را رسم می نماید.

2 3 4 5 1